პროექტი

სკრა-ქარელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის

სკრა-ქარელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია.

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფის გაუმჯობესება 2300 ჰექტარი.

subscribe news