პროექტი

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალური

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალური არხის გ-6 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: ირიგაცია 400 ჰექტარი 

subscribe news