პროექტი

სოფელ ძველ ანაგის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე სა
სოფელ ძველ ანაგის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე სატუმბი სადგურის გარე ელექტრომომარაგების სამუშაოები