პროექტი

ცივა-ტეხურას  მდინარეთაშორის მასივზე მ-3 და  მ-5 მ

ცივა-ტეხურას  მდინარეთაშორის მასივზე მ-3 და  მ-5 მაგისტრალური დამშრობი არხების რეაბილიტაცია.