პროექტი

თიქორი-ენგურის  მდინარეთაშორის მასივზე  მ-3 და მ-4

თიქორი-ენგურის  მდინარეთაშორის მასივზე  მ-3 და მ-4  დამშრობი მაგისტრალური არხების რეაბილიტაცია.

subscribe news