პროექტი

ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემისმარჯვენა მაგისტრალ
 ქვემო სამგორის ს/ს მარჯვენა მაგისტრალური არხის მონაკვეთის (პკ244+20-დან პკ288+40-მდე) და არსებული ავარიული გალერეის (პკ2+20-დან 11+14-მდე) რეაბილიტაცია