პროექტი

თეზი-ოკამის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის ფ

თეზი-ოკამის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის ფილტრაციული მონაკვეთის (პკ125+23- პკ140+49), გამანაწილებელი გ-3-ის (პკ36+50), ავარიული წყალსაგდების (პკ118+65) და აკვედუკის (პკ140+49) რეაბილიტაცია.