პროექტი

ჭალა-ორღულის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობისა დ
ჭალა-ორღულის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია