პროექტი

რიონი-ჩოლოქის მდინარეთაშორის მასივზე,  რიონის მარც
 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

რიონი-ჩოლოქის მდინარეთაშორის მასივზე,  რიონის მარცხენა სანაპირო  მასივზე, ნიგოეთის თემის სოფელ ჭყონაგორის და სოფელ ნიგოეთის დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი:დამშრალი ფართობი  480 ჰექტარი.