პროექტი

რიონი-ჩოლოქის მდინარეთაშორის მასივზე სოფ. ნატანები
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

რიონი-ჩოლოქის მდინარეთაშორის მასივზე სოფ. ნატანების დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი:დამშრალი ფართობი  420 ჰექტარი.
  
subscribe news