პროექტი

ცივა-ტეხურას მდინარეთაშორის მასივზე ახალსოფლის დამ
სენაკის მუნიციპალიტეტი
 
ცივა-ტეხურას მდინარეთაშორის მასივზე ახალსოფლის დამშრობი სისტემის (ნაწილი) რეაბილიტაცია.
 

მიღებული შედეგი: დამშრალი ფართობი 691 ჰექტარი.