პროექტი

რიონი-ხობის მდინარეთა შორის მასივზე ჭალადიდის დამშ

ხობის მუნიციპალიტეტი

რიონი-ხობის მდინარეთა შორის მასივზე ჭალადიდის დამშრობი სისტემის მ-1 მაგისტრალურ არხზე დაზიანებული სატრანსპორტო გადასასვლელი ხიდების აღდგენა და ახალი ხიდების მოწყობა (I რიგის II ეტაპი)


  
subscribe news