პროექტი

სოფელ სამარღანოს ანჯელის დამშრობი მასივის რეაბილიტ
აბაშის მუნიციპალიტეტი

სოფელ სამარღანოს ანჯელის დამშრობი მასივის რეაბილიტაცია
 
მიღებული შედეგი: დამშრალი ფართობი 600 ჰექტარი.

 

  
subscribe news