პროექტი

დარჩელის დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი


დარჩელის დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია


მიღებული შედეგი: დამშრალი ფართობი 470 ჰექტარი.