პროექტი

ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის
ახმეტის მუნიციპალიტეტი 

ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთის (პკ33+10-დან პკ56+81-მდე) აღდგენა - რეაბილიტაცია (I ეტაპი)