პროექტი

სმეკალოვსკის მასივზე  დამშრობი მაგისტრალური არხის
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

სმეკალოვსკის მასივზე  დამშრობი მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია (7070 გრძ. მ)
subscribe news