პროექტი

ცივა-ტეხურას მდინარეთაშორის მასივზე მ-3 და  მ-5 მა
სენაკის მუნიციპალიტეტი

ცივა-ტეხურას მდინარეთაშორის მასივზე მ-3 და  მ-5 მაგისტრალური დამშრობი არხების რეაბილიტაცია 

მიღებული შედეგი:დამშრალი ფართობი 489 ჰექტარი.