პროექტი

ხობი-უტორის მდინარეთაშორის მასივზე მ-1 დამშრობი მა
ხობის მუნიციპალიტეტი

ხობი-უტორის მდინარეთაშორის მასივზე მ-1 დამშრობი მაგისტრალური არხის(10კმ) და ხობი-ოჩხამურის მდინარეთაშორის მასივზე უტორის კოლექტორის (11კმ) რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი : ჭარბი წყლის მოცილება 4500 ჰექტარზე.
subscribe news