პროექტი

თიქორი-ენგურის მდინარეთაშორის მასივზე მ-3 და მ-4 დ
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

თიქორი-ენგურის მდინარეთაშორის მასივზე მ-3 და მ-4 დამშრობი მაგისტრალური არხების რეაბილიტაცია (11კმ)

მიღებული შედეგი : ჭარბი წყლის მოცილება 2000 ჰექტარზე.
subscribe news