პროექტი

ანჯელის მასივის დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია  სო
აბაშის მუნიციპალიტეტი

ანჯელის მასივის დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია  სოფელ სამარღანოში (III რიგი)

მიღებული შედეგი: დამშრალი ფართობი 684 ჰექტარი.