პროექტი

 დედაბერა-ნიგვზიანის მასივზე მ-3 კოლექტორის და მის
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

დედაბერა-ნიგვზიანის მასივზე მ-3 კოლექტორის და მისი დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: დამშრალი ფართობი 350 ჰექტარი.
subscribe news