პროექტი

რიონის მარცხენა სანაპიროს დამშრობი  მასივის, მთისძ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

რიონის მარცხენა სანაპიროს დამშრობი  მასივის, მთისძირა არხის (წყალმიმღები და წყალგამყვანი) საპროექტო პროფილის (გამტარიანობის გაზრდა) და მასზე მოწყობილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების აღდგენა-რეაბილიტაცია  

მიღებული შედეგი : ჭარბი წყლის მოცილება 6900 ჰექტარზე.