პროექტი

 ხონი-სამტრედიის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არ
ხონის მუნიციპალიტეტი

ხონი-სამტრედიის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთის (პკ 0+20,7-დან პკ 1+75 -მდე) და ნაგებობების (პკ0+00-დან პკ 11+62,2) რეაბილიტაცია