პროექტი

ფიროსმანის სატუმბო სადგურის ფუნქციონირების უზრუნვე
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

ფიროსმანის სატუმბო სადგურის ფუნქციონირების უზრუნველყოფის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებები