პროექტი

ბაკურციხის სატუმბო  სადგურის ფუნქციონირების უზრუნვ
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

ბაკურციხის სატუმბო  სადგურის ფუნქციონირების უზრუნველყოფის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებები