პროექტი

ქვემო სამგორის მარჯვენა მაგისტრალური არხის მონაკვე
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

ქვემო სამგორის მარჯვენა მაგისტრალური არხის მონაკვეთის პკ244+20-დან პკ288+40-მდე) და არსებული ავარიული გალერეის (პკ2+20-დან 11+14-მდე) რეაბილიტაცია ( II რიგი)

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფის გაუმჯობესება 3300 ჰექტარი.