პროექტი

ილტოს, ქვემო ალაზნის და ნაურდლის სარწყავი სისტემებ
ახმეტის მუნიციპალიტეტი

ილტოს, ქვემო ალაზნის და ნაურდლის სარწყავი სისტემების კაპიტალური სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია