პროექტი

ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის გ-37 (ოჟიოს გ-38-ის
ახმეტის მუნიციპალიტეტი

ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის გ-37 (ოჟიოს გ-38-ის გაგრძელება) გამანაწილებლის რეაბილიტაცია

შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 840 ჰექტარი.