პროექტი

ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის გ-39 გამანაწილებლის
ახმეტის მუნიციპალიტეტი

ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის გ-39 გამანაწილებლის მონაკვეთის და მეორე რიგის გ-39-1 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია 

შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 240 ჰექტარი.
subscribe news