პროექტი

ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარჯვენა მაგისტრა
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარჯვენა მაგისტრალური არხის პირველი რიგის გ-2 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია

შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 324 ჰექტარი
subscribe news