პროექტი

ლაგოდეხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონ
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

ლაგოდეხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთის  (პკ5+15-დან 10+59-მდე) რეაბილიტაცია  (II ეტაპი)

შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 310 ჰექტარი.
subscribe news