პროექტი

ქეშალოს სატუმბი სადგურის რეაბილიტაცია
მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ქეშალოს სატუმბი სადგურის რეაბილიტაცია