პროექტი

ლეჟბადინის სატუმბი სადგურის რეაბილიტაცია
მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ლეჟბადინის სატუმბი სადგურის რეაბილიტაცია