პროექტი

ლეჟბადინი-მუღანლოს სატუმბი სადგურის რეაბილიტაცია
მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ლეჟბადინი-მუღანლოს სატუმბი სადგურის რეაბილიტაცია