პროექტი

მთისძირი-ჯავახის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არ
დმანისის მუნიციპალიტეტი

მთისძირი-ჯავახის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების, შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია 

შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 1 360 ჰექტარი.
subscribe news