პროექტი

ზემო სამგორის ზემო მაგისტრალური  არხის  გ-6 გამანა
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

ზემო სამგორის ზემო მაგისტრალური  არხის  გ-6 გამანაწილებლის  დაზიანებული მონაკვეთის (პკ0+41-დან პკ24+21-მდე)  რეაბილიტაცია

შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 400 ჰექტარი.
subscribe news