პროექტი

გარადბანის სარწყავი სისტემის გ-14 გამანაწილებლზე გ
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

გარადბანის სარწყავი სისტემის გ-14 გამანაწილებლზე გადასასვლელი მილხიდის მოწყობა  

subscribe news