პროექტი

გარდაბნის მაგისტრალური არხის გ-8 გამანაწილებელზე შ
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

გარდაბნის მაგისტრალური არხის გ-8 გამანაწილებელზე შემტბორავი ნაგებობის რეაბილიტაცია

subscribe news