პროექტი

სკრას სატუმბი სადგურის რეაბილიტაცია
გორის მუნიციპალიტეტი

სკრას სატუმბი სადგურის რეაბილიტაცია