პროექტი

თეძამი 1 სატუმბი სადგურის რეაბილიტაცია
კასპის მუნიციპალიტეტი

თეძამი 1 სატუმბი სადგურის რეაბილიტაცია