პროექტი

სკრა-ქარელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის
გორის მუნიციპალიტეტი

სკრა-ქარელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და მასზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია 

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფის გაუმჯობესება 2300 ჰექტარი. 
subscribe news