პროექტი

მეღვრეკისის სატუმბი სადგურში 10 ტ. ტვირთამწეობის ტ
გორის მუნიციპალიტეტი

მეღვრეკისის სატუმბი სადგურში 10 ტ. ტვირთამწეობის ტალის მოწყობა და მდ.დიდლიახვის მარჯვენა ნაპირზე ახალი მცირე სიმძლავრის სატუმბო სადგურის მშენებლობა სოფ.  ქვ. ნიქოზის სავარგულების მოსარწყავად 

შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 80 ჰექტარი.
subscribe news