პროექტი

მეღვრეკისის სატუმბი სადგურის რეკონსტრუქცია-მოდერნი
გორის მუნიციპალიტეტი

მეღვრეკისის სატუმბი სადგურის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია
subscribe news