პროექტი

ტირიფონის სარწყავი სისტემისა გ-3-2 გამანაწილებლის
გორის მუნიციპალიტეტი

ტირიფონის სარწყავი სისტემისა გ-3-2 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია (I რიგი)

შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 2500 ჰექტარი.