პროექტი

ტირიფონის „ახალ“ მაგისტრალურ არხზე (პკ264+41 ÷ პკ2
გორის მუნიციპალიტეტი

ტირიფონის „ახალ“ მაგისტრალურ არხზე (პკ264+41 ÷ პკ281+41) არსებული დაზიანებული გვირაბის შემოვლითი (ალტერნატიული) წყალგამყვანი მილსადენის (დიუკერის) მოწყობის და მაგისტრალური არხის მონაკვეთის (პკ292+32 ÷ პკ330+80) რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფის გაუმჯობესება 1200 ჰექტარი. 
subscribe news