პროექტი

ნადარბაზევის წყალსაცავიდან მკვებავი სარწყავი სისტე
გორის მუნიციპალიტეტი

ნადარბაზევის წყალსაცავიდან მკვებავი სარწყავი სისტემის მაგისტერალური არხების რეაბილიტაცია 

შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 1 610 ჰექტარი.