პროექტი

თეზი-ოკამის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის ფ
კასპის მუნიციპალიტეტი

თეზი-ოკამის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის ფილტრაციული მონაკვეთების და ავარიული წყალსაგდების (პკ118+52), აკვედუკის, წყალსაგდების და წყალგამყვანი მილსადენის რეაბილიტაცია 

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფის გაუმჯობესება 1000 ჰექტარი.
subscribe news