პროექტი

ხვითის მექანიკური მორწყვის სარწყავი სისტემის ზედა
კასპის მუნიციპალიტეტი

ხვითის მექანიკური მორწყვის სარწყავი სისტემის ზედა მაგისტრალური არხზე მოწყობილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების და I რიგის გამანაწილებლების რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის ფუნქციონირების ღონისძიებები (I რიგი)

შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 230 ჰექტარი.