პროექტი

თეძამი №1-ს სატუმბი სადგურის ტუმბო-აგრეგატის ძრავი
კასპის მუნიციპალიტეტი

თეძამი №1-ს სატუმბი სადგურის ტუმბო-აგრეგატის ძრავის და ურდულის შეძენა და მონტაჟი