პროექტი

არბო-დიცის სატუმბი სადგურის მოდერნიზაცია და ტერიტო
გორის მუნიციპალიტეტი

არბო-დიცის სატუმბი სადგურის მოდერნიზაცია და ტერიტორიის კეთილმოწყობა

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფის გაუმჯობესება 840 ჰექტარი. 

subscribe news